• Schooltuin

  Schooltuin   In de vakantie is er door een paar juffen hard gewerkt om de schooltuin op te knappen. Er is een mooi hek omheen gezet en de grond is omgeploegd. Nu kan er weer samen...

  lees meer
 • Koningsspelen

  Koningsspelen Op vrijdag 23 april waren de Nationale Koningsspelen. Dit jaar iets anders dan andere jaren in verband met de huidige corona regels. We zijn de dag goed gestart met een...

  lees meer
 • Focus op (plezier in) lezen en spelling tijdens lockdown

  In de KopKrant van het Samenwerkingsverband Kop van Noord Holland is een artikel gepubliceerd over onze school. Hoe wij tijdens de lockdown focus...

  lees meer
 • Buitenspeeldag!

  Buiten spelen is gezond, dat weten we inmiddels allemaal. Daarom heeft onze school zich dit jaar opgegeven voor de Nationale buitenlesdag. Volgens Jantje Beton doen op 13 april 293.700...

  lees meer

Welkom op de website van de Antoniusschool Schagen

Dat ‘samenwonen’ kan inspireren tot samen vernieuwen, bewijst het Kindcentrum Waldervaart (KCW) in Schagen. De Antoniusschool werkt in dit gebouw sinds 2014 al intensief samen met regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs en jeugdhulp.

 

De voordelen zijn divers. Kinderen kunnen makkelijk overstappen naar een ander type onderwijs. Ook gefaseerd instromen in het onderwijs vanuit de behandel- groep is mogelijk. Onderling wordt veel kennis gedeeld door de experts.“ “De lijntjes zijn kort. Eerder kunnen inspelen op signalen past helemaal bij passend onderwijs.

 

Verder bieden wij als Antoniusschool onze leerlingen structuur, rust en regelmaat. Wij gaan uit van hun eigen mogelijkheden en benaderen ze positief.

 

Dit willen wij bereiken door hen de best passende en meest adequate orthopedagogische en orthodidactische ondersteuning aan te bieden waarbij het kind en met name het vertrouwen in de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind centraal staan.

 

Klik hier om een indruk te krijgen van onze school (filmpje).

 

Locatiedirecteur

Chantal van der Raaij

 Locatie

Antoniusschool Schagen

Kievitlaan 25

1742 AB SCHAGEN

Tel.: 0251 655 771

e-mail: antoniusschool@aloysiusstichting.nl