Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.
 

Locatie

Antoniusschool Schagen

Kievitlaan 25

1742 AB SCHAGEN

Tel.: 0251 655 771

e-mail: antoniusschool@aloysiusstichting.nl