Cultuur op school

Op de Antoniusschool is Lilian Pruis de cultuur coördinator (icc'er). Zij is de spil voor het beste cultuuronderwijs voor ieder kind. De icc'er maakt en houdt iedereen enthousiast voor creativiteit in de klas en is verbindende schakel tussen school en culturele omgeving.

 

Door cultuuronderwijs leren kinderen over kunst en cultureel erfgoed, en bij uitstek tijdens culturele activiteiten worden creatieve vaardigheden en talenten van kinderen aangesproken. Deze zijn onontbeerlijk in onze huidige samenleving.

Onze cultuurcoördinator heeft de cursus Interne Cultuurcoördinator gevolgd en zich daarmee gespecialiseerd in cultuuronderwijs.

Daarnaast heeft zij een beleidsplan voor onze school ontwikkeld en het plan verwoordt de schoolvisie op cultuuronderwijs en bevat een concreet plan van aanpak waarin die visie wordt omgezet in activiteiten, lessen en projecten. Kwaliteit van onderwijs

 

Motor voor cultuur

De cultuur coördinator gaat samen met het schoolteam, de directie, eventuele partners en andere betrokkenen aan de slag om cultuureducatie handen en voeten te geven. Zij bewaakt de voortgang; adviseert, informeert en enthousiasmeert betrokkenen; onderhoudt contacten met culturele instellingen en kunstenaars; is actief in inspirerende netwerken en coördineert de culturele activiteiten op school. De cultuurcoördinator is de motor en het aanspreekpunt voor kunst en cultuur. Maar niet noodzakelijk degene die altijd al het werk doet. Ook het team is betrokken bij de uitvoering van de plannen. Het creëren van draagvlak voor cultuuronderwijs is daarom erg belangrijk.

 

 

Het ultieme doel is door de afwisseling 'leren en creatief bezig te zijn' het leerrendement van de leerlingen te verhogen.

 

 

 

 

Met enige regelmaat willen wij u via onze website op de hoogte houden van alle mooie en bijzondere kunst die door de leerlingen worden gemaakt.

 

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren