Kindcentrum in de Waldervaart (KCW)

 

 

 

Wat is de KCW?

De KCW is een voorziening voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Kinderen komen er gedurende de dag om te leren, te spelen, te ontwikkelen en te ontmoeten. Het doel van de scholen en organisaties is om de kinderen gezamenlijk te ondersteunen en te stimuleren in hun ontwikkeling. De leerkrachten, pedagogisch medewerkers en pedagogen kunnen gebruikmaken van elkaars expertise, en dit komt de ontwikkeling van de kinderen ten goede. In het KCW hebben de kinderen een rijke speel- en leeromgeving met een dagbesteding tijdens én na schooltijd.

 

In het KCW zijn onderwijs, opvang en zorg aanvullend aan elkaar.. De kinderen en ouders hebben te maken met één pedagogische missie en visie, één organisatie, één team. De kinderen groeien op in een omgeving zonder ‘schotten’. Een IKC stelt kinderen in staat hun talenten te ontplooien in een omgeving waar men zich hier gezamenlijk verantwoordelijk voor voelt. Alle ontwikkelingsgebieden van kinderen komen aan bod: de cognitieve, motorische, sociale, creatieve en emotionele.

 

Deelnemende scholen en organisaties

De scholen en organisaties die deel uit maken van het IKC zijn:

  • Basisschool De Vogelweid;
  • Basisschool De Wielewaal;
  • Speciaal onderwijs De Antoniusschool;
  • Speciaal onderwijs De Meerpaal;
  • Speciaal basisonderwijs De Tender;
  • Centrum voor dagbehandeling Parlan;
  • Kinderdagverblijf, BSO,peuteropvang SKRS;
  • Peuteropvang Voorschool.

 

De KCW bied een totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang en ontwikkeling. Deze benadering wordt als een grote meerwaarde gezien voor het kind, de ouders en de samenleving.

 

BewarenBewaren