Specialisten in de school

In onze school werken gespecialiseerde leerkrachten, vakleerkracht gym, een intern begeleider die de leerlingenzorg coördineert, een psycholoog, een orthopedagoog, een fysiotherapeut en een logopedist. De fysiotherapeut en logopedist zijn niet verbonden aan onze school, maar maken wel gebruik van ruimtes binnen het schoolgebouw. ​