Specialisten in de school

In onze school werken gespecialiseerde leerkrachten, vakleerkracht gym, een intern begeleider die de leerlingenzorg coördineert, een psycholoog, een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker, een fysiotherapeut en een logopedist. De fysiotherapeut en logopedist zijn niet verbonden aan onze school, maar maken wel gebruik van ruimtes binnen het schoolgebouw. ​

 


Locatie

Antoniusschool Schagen

Kievitlaan 25

1742 AB SCHAGEN

Tel.: 0251 655 771

e-mail: antoniusschool@aloysiusstichting.nl