Vertrouwenspersonen

Onze externe onafhankelijke vertrouwenspersonen zijn:

Wim Pietersma (06-51.040. 539)

Jeanne Jansen (06 - 23.420.366)

De vertrouwenspersonen zijn ook bereikbaar via het bestuurskantoor in Voorhout: 0252-434.000.