MR

Formele informatie via de MR

De medezeggenschapsraad (MR) geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen, welke met het beleid van de school en/of het bestuur te maken hebben. De MR is een officieel overlegorgaan van de school, waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn en vier personeelsleden van de Antoniusscholen. Er wordt gemiddeld zes keer per jaar vergaderd.

 

Lid worden?

Het werken in de MR gaat altijd over het schoolbeleid als geheel, dus niet over zaken die specifiek de klas van uw eigen kind betreffen. Daar zijn andere communicatiekanalen voor.

U kunt zitting nemen in de MR gedurende de periode dat uw (pleeg)zoon of (pleeg)dochter op school zit.

 


Locatie

Antoniusschool Schagen

Kievitlaan 25

1742 AB SCHAGEN

Tel.: 0251 655 771

e-mail: antoniusschool@aloysiusstichting.nl