Samen met ouders

De Antonius hecht veel belang aan een goede verstandhouding en samenwerking met de ouders/verzorgers. Wij vinden het noodzakelijk dat ouders en school een goed contact met elkaar onderhouden.

 

Om een zo optimaal mogelijke groei van onze leerlingen en de
betrokkenheid van de ouders te bevorderen, is samenwerking tussen school
en de ouders een vereiste. De school draagt er zorg voor dat de met het
ouderlijk gezag beklede ouders op diverse niveaus bij het onderwijs worden
betrokken en informatie ontvangen over de ontwikkeling van hun kind.


Belangrijke punten die de school nastreeft zijn:

  • Bereikbaar zijn, bijvoorbeeld op vaste tijden
  • De tijd nemen om te luisteren
  • Open staan voor opbouwende kritiek
  • Open contact met ouders waarin wederzijds de afspraken en belofte nagekomen worden.