Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Heropening school

05 februari 2021

Beste ouders en verzorgers,

 

In deze brief ontvangen jullie belangrijke informatie over hoe wij gaan draaien.

 

Indeling van de klassen

De kinderen blijven allemaal bij hun eigen groep, kinderen wisselen niet van groep.

 

Brengen en halen

Er mag een ouder zijn of haar zoon/dochter brengen/halen. Voor het halen en brengen vragen we jullie om goed afstand te houden.
De leerlingen die zelfstandig naar huis gaan of door ouders gehaald worden zijn om 13.45 uit. De leerlingen die met het busje komen worden om 14.00 gehaald.

 

Quarantaine

Wanneer één leerling of medewerker in de groep of afdeling positief getest is, zal de hele groep in quarantaine gaan gedurende vijf dagen. Het kind en de betrokken medewerkers blijven tijdens de quarantaine thuis. De school zal dan zo snel mogelijk onderwijs op afstand organiseren. Noodopvang is tijdens quarantaine niet mogelijk. De overheid stelt dat kinderen en medewerkers na vijf dagen weer naar school kunnen komen, mits zij negatief getest zijn. We doen daarom een dringend beroep op u om bij flinke verkoudheidsklachten uw kind thuis te houden. Op deze wijze beperken we namelijk het risico dat besmettingen de school binnenkomen en dat groepen in quarantaine moeten.

 

Mochten er naast flinke verkoudheidsklachten ook koorts en of benauwdheid en of (meer dan incidenteel) hoesten ontstaan, is het advies van het RIVM om te testen.
Wat gebeurt er nu als ouders niet kiezen voor het testen van hun kind terwijl het kind deze klachten heeft? Als we niet weten of een ziek kind positief of negatief is, gaat de hele klas en de juf(fen) tóch in quarantaine. We nemen geen risico. De keuze je kind niet te laten testen heeft dus ingrijpende gevolgen.

Wanneer de klas in quarantaine is geweest en u besluit uw kind na vijf dagen niet te laten testen, zal uw kind nog eens 5 dagen in quarantaine moeten blijven (totaal tien dagen). We willen de risico’s in het belang van het team, de kinderen en jullie zo minimaal mogelijk houden. Voor de duidelijkheid: als school kunnen we testen niet verplichten. Al of niet testen is een keuze van de ouders. We zullen ook nooit leerlingen zelf testen. En voor elke test is toestemming van de ouders nodig. De ouders hebben hierin dus de regie en zij beslissen.

 

Mondkapjes

Volgens de richtlijnen kunnen scholen overwegen het gebruik van mondkapjes te verplichten. Wij willen in de scholen een zo normaal mogelijke setting creëren waarin kinderen zich prettig en veilig voelen. Wij zullen de leerlingen niet verplichten om een mondkapje te dragen.

 

Gym

Er is gym, aangepast volgens de richtlijnen van de gym vakbond.

 

Traktaties

Alleen verpakte traktaties mogen worden uitgedeeld.

 

Hygiëne

We besteden extra aandacht aan de handenwasroutine.

 

Ipad

Alle thuiswerkmaterialen moeten maandag weer mee terug naar school. Denk aan:

• Ipad

Geleende boeken van de schoolbieb

Overige materialen gekregen van de leerkracht

We hebben ervaren dat veel ouders zich in de afgelopen periode zeer flexibel hebben opgesteld en een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd om het onderwijs op afstand samen met de scholen uit te voeren. Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar. Ook in de komende periode zullen we samen met u het heropenen van de scholen een succes maken.

 

Met vriendelijke groet,

 

Chantal van der Raaij

 Nieuwsarchief