Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.

Corona virus

02 maart 2020

Beste ouders en verzorgers,

 

Afgelopen week is het coronavirus (COVID-19) ook in Nederland opgedoken. Op basis van de richtlijnen van het RIVM is er nu geen reden voor gezonde kinderen en collega's om thuis te blijven.

 

Toch ziek?

Onze school handelt in lijn met de voorschriften en informatie van het RIVM, de GGD en het ministerie van OCW. Als een kind ziek is, handel dan zoals u gewoonlijk doet. Vraag bij twijfel telefonisch uw huisarts of de GGD om advies. Dat geldt zeker indien u net op vakantie bent geweest in Noord-Italie of een andere regio die op de website van het RIVM is vermeld.

 

Wat doen we op school om besmetting te voorkomen?

De GGD en het RIVM adviseren drie maatregelen om de verspreiding van griep en verkoudheid te voorkomen. Op school is hiervoor extra aandacht:

* Was je handen regelmatig

* Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

* Gebruik papieren zakdoekjes (eenmalig)

 

Meer informatie

Meer informatie over het coronavirus en het voorkomen van verspreiding daarvan kunt u vinden op deze websites:

*RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus 

*GGD https://www.ggd.nl/

 

We zijn extra alert op gezondheidsklachen bij collega's en kinderen. Mochten de omstandigheden en/of adviezen veranderen, dan brengen wij u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

 

 Nieuwsarchief