Wij willen vanuit wederzijdse betrokkenheid leerlingen helpen om zichzelf te kunnen zijn.

themamiddag onderbouw/middenbouw

17 maart 2019

Op donderdagmiddag is er tijdens het samenwerken met de onderbouw en middenbouw ook weer ontzettend leuk gewerkt. De kinderen die kozen voor natuur hebben verschillende soorten gras, planten en zaden geroken. Zij gaven op een blad aan of zij de geur lekker vonden of niet. Koos je voor techniek, dan deed je proefjes met kleuren. En de kinderen die kozen voor spel maakten zelf een flipperkast.

 

 



Nieuwsarchief

Locatie

Antoniusschool Schagen

Kievitlaan 25

1742 AB SCHAGEN

Tel.: 0251 655 771

e-mail: antoniusschool@aloysiusstichting.nl