Leestijd 4 - 5 min
Educatief partnerschap met ouders
Echt samen optrekken komt kinderen ten goede
Hoe kun je het als school en ouders écht samen doen? Op de Antoniusschool in Schagen maken teamleden en ouders werk van Actief Ouderschap.

De zon schijnt, de wentelteefjeskraam staat klaar en op het plein is de meest prachtige kinderkunst tentoongesteld. De Antoniusschool in Schagen is er in september 2020 klaar voor: laat de ouders maar komen!

“Op verzoek van de commissie Actief Ouderschap hebben we gekeken hoe we onze kunstexpositie toch konden organiseren, natuurlijk helemaal ‘corona-proof’”, vertelt directeur Chantal van der Raaij.

Zij loopt vast even een rondje langs de schilderijen en beeldende kunst die leerlingen maakten. “Ontzettend fijn om na lange tijd weer ouders te verwelkomen op school. Gelukkig hebben wij voldoende ruimte om ouders in kleine groepjes te kunnen ontvangen.”

Ouders graag meer in school

In het regulier basisonderwijs staan ouders regelmatig, zo niet dagelijks, op het schoolplein om hun kind te brengen en te halen. De drempel om even binnen te lopen voor een praatje met de leerkracht of directeur, is daardoor meestal laag. Dat is op de Antoniusschool anders.

Veel kinderen wonen verder weg en komen per taxibusje naar school. “Hierdoor zien wij ouders weinig”, vertelt Chantal. “De opkomst bij oudergesprekken en ouderavonden is best hoog, maar we willen juist graag ook tussentijds contact en meer samen optrekken met ouders. Waarom? Heel simpel: dat is goed voor de ontwikkeling van kinderen.”

Wensen- en verwachtingenavond

Tijd voor actie om het partnerschap met ouders verder te versterken. Stichting Actief Ouderschap (zie infokader) leidde een studiedag voor het team. Daarna volgde een drukbezochte avond voor team en ouders, om wensen en verwachtingen in kaart te brengen. In groepjes werd besproken wat nu al goed gaat en wat de verbeterkansen zijn voor samenwerking.

“De avond zorgde voor nieuwe inzichten”, vertelt Chantal. “We wisten bijvoorbeeld niet dat ouders onze weekmail zo positief waarderen. We hoorden ook dat ouders meer willen weten over de leerlijnen die hun kind volgt, terwijl het tijdens oudergesprekken nu vaak vooral over het gedrag van hun kind gaat.”

Er kwamen meer wensen op tafel: zo hebben ouders behoefte aan meer informatie over de overgang naar het voortgezet onderwijs, willen zij graag meer onderling contact en is er behoefte aan meer contact over sociaal-emotionele thema’s die op school centraal staan.

Ouders zelf actief aan de slag

Het is maar een greep uit de lange lijst met tops en tips die teamleden en ouders samenstelden. Een aantal ouders gaf zich tijdens de avond op voor de commissie Actief Ouderschap en ging met teamleden aan de slag met verbeterpunten. Zo werd de schoolwebsite aangevuld en stelden ouders zelf een bondig en makkelijk leesbaar informatieboekje samen voor nieuwe ouders.

“Er waren nog veel meer ideeën, maar toen kwam corona”, vertelt Chantal. Team en ouders moesten alle zeilen bijzetten in de periode van afstandsonderwijs. “Dat is gelukkig heel goed gegaan. En die tijd bewees alleen maar hoe belangrijk het is dat je als school en ouders echt partners bent.”

Contact!

Het contact tussen kind-ouders-leerkracht is de basis voor educatief ouderschap op de Antoniusschool Schagen.

Ook de schoolmaatschappelijk werkster van de school heeft een verbindende rol. Zij gaat bij iedere nieuwe leerling op huisbezoek en toetst dan ook welke contact- en communicatiebehoeften ouders hebben, zodat het team zoveel mogelijk maatwerk kan bieden.

Actief Ouderschap

Actief Ouderschap draait om vijf partnerschappen tussen school en ouders:

formeel partnerschap (samen staan voor het schoolbeleid) 

informeel partnerschap (samen staan voor de schoolactiviteiten)

pedagogisch partnerschap (samen staan voor het welzijn) 

didactisch partnerschap (samen staan voor de ontwikkeling) 

maatschappelijk partnerschap (samen staan voor de plek van je kind in de buurt en de samenleving)

‘Samen kunnen we meer’

In de centrale ruimte van de school staat vader Jacco Hoogervorst achter zijn standje Actief Ouderschap. Door de school heen hangen posters met slogans als ‘Samen kunnen we meer’, ‘De beste stuurlui aan wal?’, om ouders aan te moedigen zich aan te melden voor de commissie Actief Ouderschap. “Door vertrek van ouders omdat hun kind van school ging, is uitbreiding nodig”, legt hij uit. De kunstroute leek Jacco een ideale gelegenheid om nieuwe ouders te werven.

Jacco ziet allerlei kansen om de samenwerking tussen team en ouders verder te versterken. Zelf vindt hij daarin juist het pedagogisch partnerschap uitermate belangrijk. “Kinderen gaan met een reden naar het speciaal onderwijs, dan moet je als ouders en school misschien wel méér samen optrekken”, meent hij. “Je staat samen voor de vorming van je kind. Eén lijn in de aanpak is dan heel mooi. Opvoeden doe je als ouders en school samen.”

Onderling contact faciliteren

Wat Jacco aansprak in de aanpak van Actief Ouderschap, is dat alle ouders ruimte krijgen om actief te zijn. “De één wil juist graag meehelpen knutselen, de ander focust liever op goede communicatie.”

Ook uit de wensen- en verwachtingenavond bleek dat behoeftes van ouders divers zijn. “We gaan nu eerst eens kijken hoe we kunnen faciliteren dat ouders elkaar meer ontmoeten. Ouders kunnen veel aan elkaar hebben. Alleen al opvoedervaringen uitwisselen kan waardevol zijn.”

Ouders echt actief

Naast het feit dat de school gezien de werkdruk best helpende handen kan gebruiken, ziet Jacco zijn actieve rol ook als bijdrage aan de vorming van zijn kinderen. “Ook op de basisschool van onze dochter ben ik actief, dat doe ik dus hier ook. Je wilt graag dat ze gelukkig zijn op school. Daar steek ik graag tijd en energie in.”

De wervingsactie van Jacco heeft succes: na twee dagen kunstroute hebben zich vier nieuwe ouders aangemeld voor de commissie Actief Ouderschap. “Ik ben superblij”, meldt Chantal, “vooral omdat ik het zo belangrijk vind dat ideeën echt uit ouders zelf komen.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
eerder verschenen Jaarmagazine 2020-2021
relevante categorieën koers